Marriage Biodata for Girls in Marathi

Do you want a marriage biodata in Marathi for a girl? Then you are in the right place. Marathi Biodata provides the services of making marriage biodata for girls in Marathi.

biodata for marriage photo
WhatsApp ला पाठवण्यासाठी फोटो
biodata for marriage pdf download
प्रिंटसाठी PDF अगदी फ्री

(No Watermark)

 तासामध्ये तुमच्या मोबाइलवरती बायोडेटा मिळवा.

तुम्हाला खालीलपैकी आवडलेली कोणतीही डिझाईन सिलेक्ट करा व नंतर WhatsApp सिलेक्ट करून मेसेज करा

बायोडाटा वरती देवांची नावे व गणपती बाप्पांचा फोटो सुद्धा ॲड करून मिळेल

मुलासाठी लग्नाच्या बायोडाटा चे डिझाईन पहायचे असतील तर पुढील लिंक वरती क्लिक करा Link

Top 6 Marriage Biodata Format for Girl

तुम्हाला आवडलेला बायोडाटा सिलेक्ट करा व WhatsApp ला मेसेज सेंड करा आणि बायोडाटा तयार करण्यासाठी माहिती पाठवा. 

biodata for marriage in marathi
Design No. G1 | Price 129/-
marathi biodata
Design No. G2 | Price 129/-
biodata format marathi
Design No. G3 | Price 129/-
marathi biodata for marriage
Design No. G4 | Price 129/-
marathi biodata format for marriage
Design No. G5 | Price 129/-
marathi biodata maker
Design No. G6 | Price 129/-

Marathi Biodata with Vertical Photo

तुम्हाला आवडलेला बायोडाटा सिलेक्ट करा व WhatsApp ला मेसेज सेंड करा आणि बायोडाटा तयार करण्यासाठी माहिती पाठवा. 

lagnacha biodata marathi
Design No. G7 | Price 129/-
bio data format marathi
Design No. G8 | Price 129/-
marriage biodata format in marathi word file free download
Design No. G9 | Price 129/-
marriage biodata format in marathi word file
Design No. G10 | Price 129/-
marathi biodata for marriage download pdf
Design No. G11 | Price 129/-
biodata maker marathi
Design No. G12 | Price 129/-

Marathi Biodata with Circle Photo

तुम्हाला आवडलेला बायोडाटा सिलेक्ट करा व WhatsApp ला मेसेज सेंड करा आणि बायोडाटा तयार करण्यासाठी माहिती पाठवा. 

marriage biodata in marathi word format
Design No. G13 | Price 129/-
create marathi biodata for marriage
Design No. G14 | Price 129/-
marriage biodata word format in marathi doc free download
Design No. G15 | Price 129/-
biodata format in marathi word file
Design No. G16 | Price 129/-
format marathi biodata for marriage download
Design No. G17 | Price 129/-
wedding biodata format in marathi
Design No. G18 | Price 129/-