Marriage Biodata for Boys in Marathi

Do you want a marriage biodata in Marathi for a boy? Then you are in the right place. Marathi Biodata provides the service of making marriage biodata for boys in Marathi.

biodata for marriage photo
WhatsApp ला पाठवण्यासाठी फोटो
biodata for marriage pdf doc download
प्रिंटसाठी PDF दिली जाईल

2 तासामध्ये तुमच्या मोबाइलवरती बायोडेटा मिळवा

तुम्हाला खालीलपैकी आवडलेली डिझाईन सिलेक्ट करा व नंतर WhatsApp सिलेक्ट करून मेसेज करा

मुलीसाठी लग्नाच्या बायोडाटा चे डिझाईन पहायचे असतील तर पुढील लिंक वरती क्लिक करा Link

Top 6 Biodata Formats in Marathi

तुम्हाला आवडलेला बायोडाटा सिलेक्ट करा व WhatsApp ला मेसेज सेंड करा आणि बायोडाटा तयार करण्यासाठी माहिती पाठवा. 

marathi biodata
Design No. B1 | Price 100/-
biodata format marathi
Design No. B2 | Price 100/-
biodata for marriage in marathi
Design No. B3 | Price 100/-
marathi biodata for marriage
Design No. B4 | Price 100/-
marriage biodata format in marathi
Design No. B5 | Price 100/-
marathi biodata format for marriage
Design No. B6 | Price 100/-

Biodata Format in Marathi with Vertical Photo

तुम्हाला आवडलेला बायोडाटा सिलेक्ट करा व WhatsApp ला मेसेज सेंड करा आणि बायोडाटा तयार करण्यासाठी माहिती पाठवा. 

online biodata maker for marriage in marathi
Design No. B7 | Price 100/-
lagnacha biodata
Design No. B8 | Price 100/-
lagnasathi biodata in marathi
Design No. B9 | Price 100/-
biodata format for marriage in marathi language pdf free download
Design No. B10 | Price 100/-
marriage biodata maker in marathi
Design No. B11 | Price 100/-
marathi marriage biodata word format download
Design No. B12 | Price 100/-

Biodata Format in Marathi with Circle Photo

तुम्हाला आवडलेला बायोडाटा सिलेक्ट करा व WhatsApp ला मेसेज सेंड करा आणि बायोडाटा तयार करण्यासाठी माहिती पाठवा. 

lagna biodata format in marathi word download
Design No. B13 | Price 100/-
lagnasathi biodata
Design No. B14 | Price 100/-
marriage biodata format in marathi pdf download
Design No. B15 | Price 100/-
create marriage biodata in marathi
Design No. B16 | Price 100/-
lagna biodata format in marathi
Design No. B17 | Price 100/-
marathi groom biodata
Design No. B18 | Price 100/-